02.11.2022

Tydzień Potworów – Calidus

Któż to? Ci rycerze płoną! Szybko, nie mamy czasu do stracenia, ogień jątrzy się w okolicy!


Rzućcie okiem na zadania, które przygotowałem, aby sprawniej uporać się z Calidusami. Bądźcie odważni i zdecydowani.


Pamiętajcie – Calidusy występują w pobliżu siedlisk ludzkich i prowadzą dzienny tryb życia.

Prawa autorskie © 2022 Spokko Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm, nazwy marek, znaki towarowe i logotypy są własnością ich właścicieli.